Martin Danielsson

Maxi Yatzy Regler – Hur man spelar Maxiyatzy

maxiyatzy

Den här guiden har sammanställt allt som har med tärningsspelet, Maxitatzy, att göra. Vilka regler är det som gäller, hur spelar man Maxi Yatzy, hur räknas poängen, vi kommer ge er lite tips och mer därtill.

Maxi Yatzy är en rolig variant av det klassiska tärningsspelet Yatzy. Skillnaden med Maxi Yatzy är att du kan använda 6 tärningar istället för 5 tärningar och därmed möjliggörs fler kombinationer. Om du har spelat Yatzy är det inga konstigheter all att hänga med. Förutom 6 st tärningar, behöver du ett protokoll för Maxi Yatzy.

Grundläggande Regler för Maxi Yatzy

Låt oss börja med att gå igenom reglerna för Maxi Yatzy. Det finns inte många, men jag har specificerat spelreglerna som finns nedan. Läs den noggrant för att inte förbise viktiga saker. Efter det kommer jag att förklara hur spelet fungerar rent praktiskt, och längre fram i den här guiden visar jag några spelexempel för att hjälpa dig att enkelt se hur Maxi Yatzy spelas.

Du behöver, som sagt, 6 tärningar och Maxi Yatzy-protokollet för att spela. Valfritt antal deltagare kan spela, men vi rekommenderar att du inte har max 4 till 6 personer eftersom det kommer att ta tid. För fler är det bäst att dela upp deltagarna i två spel och köra en Maxiyatzy-turnering istället. Till en början kastar alla spelare tärningen, tillåt maximalt antal och startar spelet medurs. Skriv sedan namnen på alla deltagare i spelprotokollet i den ordning som de kommer att spelas.

Maxi Yatzy Protokollet

Den kombinationen du söker har du tre försök på dig att nå. Efter att ha kastat tärningarna kan du spara så många du vill. Om du inte använder alla tre tärningskast och nöjer dig med två kast kan du spara den sista rullen till din nästa tur. Då ska du försöka nå din önskade kombination på fyra tärningskast i nästa omgång.

Du behöver 84 poäng för att få bonusen, och bonusen ger dig ytterligare 100 poäng, i vanlig yatzy är bonusen på 50 poäng. Det är i stora drag oväsentligt i vilken ordning du får kombinationerna. Det spelar ingen roll alls för ditt poänginsamlande om du får fyrtal eller stor stege först.

Om du inte kan få en kombination med de kast du har till förfogande måste du stryka valfri kombination från spelprotokollet. Personen med högst poäng i slutet av omgången vinner.

Detta är grundförutsättningarna angående för Maxi Yatzy. För den som vill spela med en liten “twist” kommer denna guide att introducera dig till några olika varianter av Yatzy. Innan dess ska vi på Casino utan licens visa dig hur du faktiskt spelar Maxi Yatzy.

6 tärningar istället för 5

Maxiyatzy är i stort sett lika lätt och enkelt som vanlig Yatzy, men skillnaden är det större antalet tärningar, så du kan få betydligt fler olika kombinationer. Det är så klart viktigt att lyckas få så många kombinationer som möjligt i spelprotokollet. Om du inte får en kombination i dina tre tärningskast måste du alltså stryka kombinationen från protokollet. Därmed kan du inte längre få den.

Anta till exempel att du vill ha ett fyrtal, men du får bara tre tärningar med samma valör oavsett hur många gånger du försöker. Efter det måste du ta stryka fyrtalet från protokollet och du har inte ens en chans att få fyrtal framöver. 

Summan av värdena för varje tärning läggs till varje kombination. Till exempel, om 6 “par” visas, 12P (6 + 6 = 12). Om du får 4/5 är det 20P (5 + 5 + 5 + 5 = 20). Annars är målet med spelet att få fler poäng än din motståndare. Det är Inte direkt komplicerat. 

Låt oss nu titta närmare på de olika kombinationerna som finns i Maxi Yatzy och deras maxvärden. Naturligtvis, i slutändan är det ett spel där du får fler poäng än din motståndare, så ju högre siffra du får i kombination, desto bättre för dina ambitioner att vinna spelet. Nedan hittar du en komplett lista över alla kombinationer du försöker lägga till med Maxi Yatzy, en kort beskrivning och totalt de högsta poängen för kombinationerna.

Olika kombinationer i Maxi Yatzy

Kombinationsbeskrivning Maxpoäng:

Samla så många ettor som möjligt (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6).

Samla så många tvåor så många som möjligt 12P (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12)

Samla så många treor som möjligt 18P (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18) (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18).

Fyror Samla så många fyror som möjligt 24p (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24)

Femmor, samla så många femmor som möjligt 30p (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30)

Samla så många sexor som möjligt 36p (6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36)

Ett par tärningar med samma värde 12p (6 + 6 = 12).

2 par kombination av 2 par med olika värden 22p (5 + 5 + 6 + 6 = 22)

Trekombination med olika värden 30P (6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 = 30)

Tretal med identiska värden 18p (6 + 6 + 6 = 18).

Fyrtal av samma värde 24p (6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 24)

Femtal av samma värde på 5 30P (6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30)

För en liten stege, samla 1-2-3-4-5 15p (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) en efter en.

Samla en stor stege 2-3-4-5-6 20p (2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20) en efter en.

Samla en hel stege 1-2-3-4-5-6 21p (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21).

Kåk 3 samma nummer + 2 samma nummer 28p (6 + 6 + 6 = 18, 5 + 5 = 10, 18 + 10 = 28)

Två stycken trä med olika husvärden 33p (6 + 6 + 6 + 5 + 5 = 33)

Torn 4 + Par med olika värden 34p (6 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 = 34).

Det totala värdet av chanstärningarna har ökat med 36p (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36).

Maxi Yatzy sex tärningar av samma valör, värdet är 100 poäng 

Poängsättning

Själva Maxiyatzy-poängen är lika enkel som en vanlig Yatzy. Skillnaden är att ju fler kombinationer du får, desto fler poäng kan du samla ihop. 

Till exempel, om du får 3 poäng av 5 poäng blir det 5 + 5 + 5 = 15p, vilket är totalt 15p. För totala poäng, lägg bara ihop alla resultat, inklusive bonusen (100P) och få summan längst ner i Maxiyatzy-protokollet. Den högsta poängen för Maxi Yatzy är 649P.

Maxi Yatzy bonus

Maxi Yatzy Bonus

En vanlig fråga är “Hur får jag en bonus i Maxi Yatzy?” Reglerna är enkla. Uppfyll kriterierna och få minst 84p i de första 6 fälten i Maxiyatzy-protokollet! Det totala maximala du kan få i dessa fält är 126p, vilket är svårt eftersom du slår Maxi Yatzy på 2, 2, 3, 4, 5, 6 (alla 6 tärningarna).

I en vanlig Yatzy kan du få en bonus genom att ordna 3 vardera, till exempel 3 för 1 och 3 för 2. I Maxi Yatzy räcker inte detta, och här måste du få minst fyra från varje kombination. Om du kan få 84P eller mer kommer du gärna att njuta av Maxi Yatzy bonusen på 100P. 

Maxiyatzy-spelbräden kallas också för protokoll, ibland kan det kallas för block, också. Spelupplägget är i princip detsamma som i traditionell Yatzy, men med Maxi Yatzy finns det fler kombinationer och ofta olika poäng. Därför är skillnaden mellan normal Yatzy och Maxi Yatzy liten. Maxiyazzi har dock 6 tärningar, så det finns många kombinationer och poängen kan vara betydligt högre.

Låt oss nu titta på skillnaden i spelprotokoll jämfört med vanlig Yatzy. Maxi Yatzy inkluderar följande nya koncept och ytterligare kombinationer som inte finns i vanliga Yatzy:

Genom att använda fler tärningar (6) öppnar “Trepar” upp nya möjligheter för spelet. Till exempel, i fallet med “trepar”, är 3 typer av par arrangerade för att bilda en kombination. Detta är ett arrangemang av standardkombinationen “4”. Som namnet antyder är skillnaden att du har 5 samma tärningar istället för 4 tärningar. Det är lite annorlunda!

Hela stegen är resultatet av en annan tärning, liknande kombinationen av de två ovan. Full stege innebär att du måste samla “varje”, som 1-2-3-4-5-6.

Kåken är en kombination som inte finns i en vanlig yatzy på grund av antalet tärningar. Det är viktigt att ta två 3P här, vilket inte är lätt, men inte omöjligt på samma gång. För att komma in i tornet måste du samla ett par och ett fyrtal samtidigt. 

Maxiyatzy – spelexempel

För att ytterligare förklara hur Maxiyazzi skall spelas, kommer vi exemplifiera med en spelomgång av Maxi Yatzy att förklaras nedan. I denna omgång kommer två deltagare att delta i spelet.

Anna och Maria har spelat vanlig Yatzy i flera år, så de bestämde sig för att prova något nytt! Anna föreslår Maxi Yatzy, en variant av den vanliga Yatzyn. Följande inventarier behövs innan spelet startar.

  • 6 tärningar
  • Maxiyatzy-protokoll 
  • penna

Nu kan du starta spelet. De två kastar en tärning var och den som får högst valör startar spelet.

Maria startar eftersom hon fick högst valör. Anna är protokollförare och skriver in Marias namn som spelare 1 och hennes namn som spelare 2.

Maria slog 6 tärningar och fick 2-3-4-2-1-6. Hon lämnade två tärningar och kastade de återstående fyra igen för att få 2-5-6-1. Det betyder också att hon lyckadesfå fyra “2”:or. Hon sparar dem och skriver de två i en kombination som kallas “Tvåor” och det ger henne 8P (2 + 2 + 2 + 2 = 8).

I Annas tur kom det ut som 6-6-6-5-3-2. Naturligtvis sparar hon sina tre sexor och kastar de tre återstående tärningarna på nytt. Hon kastar de tre sista tärningarna återigen och får 4-3-1. 

I hennes tredje och sista kast fick hon en sexa till. Därmed fick Anna totalt 4 6:or och skrev “6” för att göra 24P (6 + 6 + 6 + 6 = 24). + 6 + 6 + 6 = 24).

Maria tar upp tärningarna och kastar dem på bordet och ger 1-2-2-3-4-4. Spara 4 och kasta de återstående 4 tärningarna igen för att få 4-4-1-5. Kombinationen av “4”, fyrtal, är 16 poäng med fyra st fyror. Samtidigt använder hon bara två, så hon kan rädda det sista tredje kastet. Maria sparar sista kastet för att kunna använda extra slaget vid ett senare tillfälle under spelpartiet.

Anna och Maria spelade ett tag och fyllde så småningom i hela spelprotokollet, båda lyckades samla ihop 84p eller bättre på övre halvan och tjäna in den poängskörd som krävs för att få  bonusen. Anna lade till alla poäng, inklusive bonusen, och det visade sig till slut att Maria hade vunnit Maxiyatzy-omgången.

Taktik, tekniker och strategier för Maxiyatzy!

Maxi Yatzy Regler

Att använda någon speciell teknik eller strategi för att lyckas i Maxi Yatzy kan verka lite konstigt. Funktionen med spelet är att tärningarna faller slumpmässigt. Det du däremot kan göra som spelare är att samla tärningar för att uppnå sannolikheten för den kombination du vill ha. Detta är inte lätt att räkna ut, men är du bra på att räkna ut sannolikheter kanske det är lite enklare.

Ett annat maxiyatzy-trick är att titta på bonuskvalificeringsfältet så tidigt som möjligt. Den övre halvan är väldigt viktig och är ofta avgörande för att få en bonus. Om det tar för lång tid att fylla denna del av spelplanen (1-6) kommer trycket att öka och du riskerar att missa bonusen som är värd 100p. En annan strategi för detta spel är att spara tärningskast så snart som möjligt. 

Prova Domino, ett kul brickspel.

Spela smart

Som jag sa tidigare är den stora skillnaden mellan “Yatzy” och “Maxiyatzy” att “Maxiyatzy” kan spara slag. Du behöver inte alla 3 slagen för att avgöra kombon, men om det handlar om 2 slag kan du spara det 3:e slaget till ett annat! Maxiyatzy-protokollet tillhandahåller en ruta (överst) som registrerar antalet slag som sparats av varje spelare.

Ett annat sätt att registrera antalet slag är att använda “rekvisita”, som anger hur många slag som sparades på en gång. Det betyder att varje gång du samlar in en träff får du en fysisk lapp (liten bricka eller knapp), dessa brickor eller lappar, och du kan “köpa” ytterligare träffar när du behöver dem. Det kallas “Props” eller Maxi Yatzy med bricka.

Taktiskt spel är direkt kopplat till framgång i Maxi Yatzy, så tänk strategiskt för att undvika att slösa bort tärningskast. Tricket med spelet är att samla några extra kast som lovar bonusar i de första sex rutorna på spelplanen.

Hur många tärningar behöver Maxiyatzy?

Maxi Yatzy spelar 6 tärningar!

Hur många tärningskast hade du på dig i Maxiyatzy?

Precis som i vanlig Yatzy har du 3 kast på dig att nå din önskade kombination. I Maxi Yatzy kan du också spara oanvända slag! Om du till exempel bara använder 2 kast i en omgång har du ett extrakast i varje efterföljande omgång.

Hur många poäng behöver jag för att få Maxihyatzy-bonusen?

För att få bonus i Maxi Yatzy måste du ha totalt minst 84 poäng under första halvan av protokollet (ettor-sexor). Detta ger dig en bonus på 100p.

Sammanfattning

I den här guiden om Maxi Yatzy känner vi nu till spelets regler, hur man spelar Maxi Yatzy, hur man räknar poäng och så vidare. När det kommer till poäng har vi valt det vanligaste sättet att räkna ut dem.  För de flesta av er som har spelat Maxi Yatzy har upplevt den underbara känslan av att få Maxi Yatzy, ibland till och med bara ett kast. Även om sannolikheten inte är särskilt stor, förekommer detta fenomen fortfarande frekvent! Så sitt bekvämt hemma, ta fram tärningarna, pennan och spelprotokollet och spela tills du lyckas med den här bedriften. Då kommer du att fastna för detta enkla men väldigt roliga tärningsspel! Lycka till!