Ingvar Mikaelsson

Mindre spelregleringar på Svenska marknaden ger staten större intäkter!

mindre spelregleringar pa svenska

Skatteintäkterna från den licensierade svenska spelmarknaden skulle kunna öka med hela en miljard SEK och knappt 500 nya jobb skulle skapas i Sverige, ifall spelrestriktionerna lättades upp. Allt detta enligt en ny rapport som beställts av BOS, branschorganisationen för Onlinespel.

Rapporten är skriven av den välkände av forskaren Dr. Nima Sanandaji, och denna rapport tar primärt upp de positiva bidrag spelmarknaden i Sverige bidrar med till samhället i stort. Dr. Sanandaji tar också upp hur den licensierade spelmarknaden i Sverige skulle kunna bidra, med ännu mer till det svenska samhället. Förutsatt att restriktionerna för den licensierade spelmarknaden i Sverige skulle lättas upp.

Fler bonusar på den reglerade marknaden

Främst handlar det om att minska restriktionerna kring välkomstbonusen på den svenska licensierade marknaden. Dr. Sanandaji menar att om spelbolag skulle kunna ge sina kunder mer än en välkomstbonus skulle färre svenska spelare överge den licensierade marknaden till förmån för den olicensierade casinon. De svenska spelbolagen har svårt att behålla spelare när de endast, enligt lagstiftningen, kan ge dem en välkomstbonus. Detta genererar ett tapp av spelare till den oreglerade marknaden och därmed mindre intäkter till Svenska staten.

Genom att lätta på de emellanåt stränga regleringarna för den svenska spelmarknaden skulle svenska staten kunna få in betydligt mer intäkter, menar Dr. Sanandaji. Färre Svenska spelare skulle spela på den olicensierade marknaden om den reglerade varianten görs mer attraktiv, hävdar Dr. Sanandaji.

Dr. Sanandaji har i sin rapport lyckats identifiera ett område där mindre regleringar skulle skapa en så kallad win-win situation. Det handlar om, som sagt, välkomstbonusen. Som ni vet kan ett spelbolag med svensk licens endast dela ut en välkomstbonus per spelare och licens. Nyckeln till att detta skulle bli lyckosamt är att öka incitamenten för de svenska spelarna att vara kvar på den reglerade marknaden. Den enklaste och effektivaste lösningen skulle vara att tillåta mer än just en välkomstbonus. Det skulle bidra till att fler spelare stannar kvar på den reglerade marknaden.

Fler jobbtillfällen kan skapas

Genom att göra den reglerade marknaden attraktivare för svenska spelare skulle det få en mycket positiv effekt på hela det svenska samhället. Om tappet av spelare till den olicensierade skulle minska med 10 %, skulle det kunna skapa uppemot 460 nya jobb. Utöver det skulle spelindustrins bidrag till Sveriges, BNB, öka med hela en miljard SEK.

Som ni känner till infördes kraftigare restriktioner av Sveriges regering under Covid-19 pandemins första nedstängning. Tittar vi på värdet av en välkomstbonus fick den endast vara värd 100 SEK och ett insättningstak på 5 000 SEK veckovis, infördes också. Detta bidrog så klart till tappet av spelare till den oreglerade marknaden. Sedan januarimånad, 2022, finns inte dessa tillfälliga spelrestriktioner längre.

Bos, vill upplysa allmänheten om vad spelindustrin bidrar med!

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare på BOS, tycker att rapporten belyser de potentiella intäktsmöjligheter branschen och staten går miste i Sverige, om pga den att endast är tillåtet med en bonus per spelare. Hoffstedt menar att hoppet med rapporten är att den skall få fler människor intresserade av vad spelindustrin bidrar med till Sverige. Samt ge landets politiker en bild av vilka missade intäktsmöjligheter som staten gått miste pga av den hårda regleringen.

Rulla till toppen