Martin Danielsson
Martin Danielsson

Kortspel för tre personer

Kortspel för tre personer

Det finns ett mycket stort och bra utbud av kortspel för tre eller fler personer. I denna text kommer vi gå igenom de flesta av dessa kortspel och dess regler.

Du kommer säkert känna igen populära kortspel som Svälta räv, Finns i sjön, Plump och Vändtia. Vi har också tagit med andra underhållande, kortspel för tre personer, eller fler än så för den delen. Om du vill läsa mer om populära kortspel bör du definitivt kolla in vår lista över kortspel för två personer.

Sverige Runt

Sverige Runt

Här har man som spelare en utmaning framför sig. Det gäller att ta sig från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Därav namnet på detta kortspel.

För att spela Sverige runt behövs det 2 till 6 deltagare. En spelplan, 150 frågekort med 300 frågor, 30 besökskort, 20 souvenirkort och 6 spelpjäser.

I Sverige runt ska du så fort som möjligt ta dig från Kiruna till Trelleborg (eller tvärtom). Du måste besöka de platser som anges på besökskorten. Vill du ha extra poäng under spelets gång ska du passa på att besöka de souvenirorter som är märkta på kartan.

När du är framme i Kiruna, eller Trelleborg, kommer du att få frågor. Svarar du rätt på frågorna kommer du få poäng och vinnaren är den person som samlat ihop flest poäng vid spelets slut.

Banka bäver

Banka bäver

Banka bäver är en klassiker när det kommer till kortspel tre spelare. Banka bäver har en kul bakgrund då det är en vidareutveckling av tre antal engelska kortspel.

Nämligen Slapjack, Snap och även beggar my neighbor. Kortleken fördelas så att alla spelare har en lika stor korthög framför sig. Korten som blir över läggs i en hög i mitten.

Målet när du spelar banka bäver är att du ska samla ihop samtliga kort i kortleken. Om en spelare har knekt, dam, kung eller ess måste spelaren bredvid lägga upp ett kort knekt, två för dam, tre för kung och fyra kort för esset.

Sjuan – Fan tan

Sjuan

I det här kortspelet handlar det om att bygga stegar. Sjuan fungerar utmärkt för tre till åtta deltagare och ni behöver en vanlig kortlek utan jokrar.

Efter att korten delats ut är det alltid spelaren som har hjärter sju som inleder spelet .Sedan är det dags för nästa spelare som lägger en sexa eller åtta i samma färg eller en annan sjua.

På det här viset skall korten placeras ut. De fyra sjuorna placeras jämte varandra. På den ena sidan av sjuorna läggs åttorna. Du fyller på med niorna och fortsätter hela vägen upp till kungarna.

Aviog och Krypkasino

Kasino är ett välbekant kortspel och avig och krypkasino är en vidareutveckling av dessa två spel. Det spelas på samma sätt, dock med en avgörande skillnad.

Här ska du undvika att samla poäng. Vilket skiljer sig från många andra kortspel, Det heter krypkasino av en anledning och det för att du ska krypa förbi poängen.

Här behöver du en vanlig kortlek beståendes av 52 kort. Det går att spela med två till fyra personer. Vi tycker att det är bäst med 3 spelare. Du ska samla ihop så lite poäng som möjligt för att vinna. Ett lite annorlunda koncept, men underhållande.

Spelets gång går till på följande vis. Varje deltagande spelare får totalt fyra kort vardera och dessa delas ut två och två. Under den första given skall fyra kort dessutom läggas upp på bordet.

Du plockar upp kort från bordet som har samma värde som något av korten på den hand du har. Du lägger ut ett kort du inte kan ta. Spelet pågår till någon av deltagarna har 12 poäng. Den spelare som då har min poäng är den som vinner.

Finns i sjön

Finns i sjön

Finns i sjön är ett enkelt svenskt kortspel för 3 personer. Det behövs en kortlek med 25 kort. Varje spelare får 7 kort inledningsvis och dessa kort får ej visas för de andra spelarna som deltar. De kort som blir kvar sprids ut på bordet och dessa kort bildar en sjö.

När det blir din tur måste du be om ett kort från någon av de andra spelarna och du kan bara begära kort som du själv har på din hand.

Målet med finns i sjön är att du ska samla ihop 4 av varje kortvärde som du har. När du gjort det lägger du ner dessa kort framför dig på bordet. Därmed får du poäng och ingen spelare kan få kort från dig. Om du vill lära dig mer om detta kortspel kan du läsa vår artikel om Finns i sjön regler och tips.

Vi återkopplar till att man skall be motspelare om kort. Har du exempelvis sjuor ska du fråga en av dina motståndare om han eller hon också har sjuor. Om den tillfrågade spelaren har sjuor måste han, eller hon, ge dem till dig. Om spelaren inte har sjuor skall denne säga att det finns i sjön. Den spelare som har samlat ihop flest kort är den som vinner till slut.

Samba 2-6 Spelare

Samba

Samba, som är en vidareutveckling av Canasta, skiljer sig främst i att tre kortlekar används, sekvenser får mälas, två kort dras åt gången från talongen och spelet spelas till 10 000 poäng.

Det är alltså ett helt annat spel som tar sig uttryck i såväl regler som poäng. Det som skiljer spelen åt är dessa viktiga detaljer och det är en stor fördel att kunna dem för att förstå hur man spelar detta kortspel.

Bolivia

Bolivia

Bolivia kortspel hör till Canastaspelen och reglerna är detsamma som för Samba (se dessa regler).

Det finns ingen skillnad mellan tvåor och jokrar. Till exempel, en mälning som består av en joker, två tvåor är värd 90 poäng (50+20+20). En canasta som består av sju vilda kort (aldrig fler) kallas för en bolivia och ger en bonus på 2 500 poäng, som t.ex. Joker-joker-2-2-2-2-2.

En bolivia skjuts ihop till en hög med ett vilt kort överst och om högens översta kort är ett vilt kort så får den inte tas upp med hjälp av två vilda kort från handen eller tas upp för att lägga det vilda kortet på en vildkortsmälning på bordet, utan de vanliga reglerna för en frusen hög gäller.

Canasta 2-6 Spelare

canasta

 

Canasta ingår i familjen av rummiespel. Syftet är alltid att bli av med sina kort genom att lägga dem i kombinationer som består av minst tre kort i samma färg eller åtminstone tre kort av samma valör.

Canasta skiljer sig från andra rummiespel tack vare att kombinationer endast kan bildas av kort av samma valör. Sviter går därför inte att bilda. Dessutom har Canasta en mer avancerad poängräkning och fler specialregler än övriga rummiespel.

Gnällknekt

Gnällknekt

Detta är ett kortspel där det handlar om attack och försvar. Gnällknekt passar bäst för tre till fem spelare och du behöver två kortkekar för att kunna spela. Esset är nyckelkortet in Gnällknekt genom att esset har olika värden i olika situationer.

Essets värde varierar här och det beror på om du attackerar eller försvarar. I en attack har esset det största värdet och det minsta i försvar. Inledningsvis får varje spelare tre högar med vardera fyra kort.

De tre kort som ligger underst ska vändas upp och ner och ingen får se dessa. Det sista och fjärde kortet läggs ovanpå högen så det är synligt för alla deltagare. De kort som blir över läggs i en hög på bordet med baksidan uppåt.

Rifki (Turkisk Kung)

Det är 20 givar totalt, och som vanligt när man spelar asiatiska spel, går turordningen motsols. Alltså, kommer alla att sitta som giv fem gånger. Första steget när man är giv är att titta på sina kort och därefter bestämma vilken målsättning (vilket kontrakt) som gäller.

Alla spelare måste sammanlagt välja två positiva och tre negativa kontrakt. Det spelar ingen roll i vilken ordning man tar sina kontrakt.

Så här låter det: Varje gång man är giv måste man, efter att ha tittat på sina kort, tala om vilken målsättning (vilket kontrakt) som gäller, innan första kortet spelas ut.

Alla spelare behöver välja sammanlagt två positiva och tre negativa kontrakt. Ordningen man tar sina kontrakt har ingen betydelse.

Vatikanen

Detta är en svårare variant av rummy som kräver skicklighet. Alla spelare delar på kombinationerna som läggs på bordet. Var och en får 13 kort, och resten staplas med baksidan uppåt som en talong.

Det finns dock ingen sakhög. Förhanden börjar, och turordningen är medsols. När det är en persons tur kan de lägga ned kort på bordet eller dra ett kort från talongen. Det är dock aldrig tillåtet att saka någons kort!

Femhundra Rummy 2-6 Spelare

Femhundra Rummy

53-kortleken, plus en joker. Joker kan ersätta vilket kort som helst under spelet. Ett ess kan antingen räknas som lägst (1:a), eller högst (närmast ovanför K) – eller båda samtidigt, som nedan.

Om det är två deltagare, får de tio kort vardera; tre till fyra deltagare får alla sju kort var; och fem till sex deltagare får alla sex kort var.

Resten av leken läggs på bordet med baksidan upp som talong. Översta kortet i talongen vänds upp och läggs bredvid, synligt för alla – detta kortet är uppslagskortet.

UNO regler

Varje spelare får sju kort. Resten av korten läggs i en hög på bordet med baksidan uppåt. Ett kort från högen på bordet placeras intill högen med framsidan uppåt. Det är nu upp till den första spelaren att lägga en färg, valör eller ett specialkort (se nedan).

Nästa person i tur måste sedan följa samma färg, valör eller lägga ett specialkort. Om man inte har ett kort som passar måste man plocka upp högst tre kort från högen. Om man fortfarande inte kan lägga något kort får man vänta tills det är ens tur igen.

Jonola Canasta ( Canasta Five)

Jonola Canasta

Jonola Canasta är annorlunda jämfört med vanlig Canasta och kräver tre hela kortlekar plus ytterligare nio jokrar. När en spelare tar upp sakhögen får man högst ta fem kort.

Syftet med spelet är att skapa fördelaktiga canastas och ”gå ut” genom att mäla alla kort från handen. Spelet vinns av den spelare eller det lag som har uppnått den högsta poängsumman som är fördelaktig.

Spelet går till 8.000 poäng. Varje spelare tävlar mot de andra och har sina egna kort på handen och på bordet.

Spelet går till 10.000 poäng. Två lag med två spelare i varje bildas. Lag 1 = Spelare 1 & 3. Lag 2 = Spelare 2 & 4. Var och en spelar sin egen hand, men partners kombinerar sina kort på bordet.

Remi (Rummy)

Remi rummy

 

Remi är en utmanande variant av Rummy som har några regler som måste följas. Börja med att dela ut sju kort till varje spelare, och lägg de resterande korten på bordet. Öppna sedan ett kort och lägg det bredvid, detta är det kort som spelarna kan ta.

Den som börjar är den till vänster om dealern. Försök skapa serier som är klädda eller inte klädda, eller en uppsättning av tre till fyra kort av samma valör. Lägg de serier du kan skapa på bordet, och kasta sedan ett kort från din hand bredvid högen på bordet. Spelet fortsätter tills en spelare har tagit slut på kort.

Räkna sedan poängen som du har kvar i handen och ta bort det du har på bordet. Ess är värda 15, klädda kort är värda 10, och övriga kort är värda fem. När 12 omgångar har spelats är det den som har högst poäng som vinner spelet! Om du vill lära dig alla Rummy regler, kolla in vår dedikerade artikel.

Black Samba 2-6 Spelare

black samba

I Black Samba skiljer sig kombinationen från vanlig Samba, eftersom den består av EXAKT 6 naturliga kort av samma färg i sekvens samt ett vilt kort.

Spelets mål är att skapa fördelaktiga Canastas och/eller Sambas, och att mäla alla korten från handen. Den spelare eller lag som vinner är den med högst poäng som uppnått erfordelig slutpoäng.

Black Samba är ett spännande spel som erbjuder chansen att bygga kombinationer med kort, och poängsystemet gör det ännu mer utmanande. Det är upp till spelarna att ta hänsyn till det strategiska värdet av de olika korten, samt att välja vilka kombinationer som ska byggas för att få högst poäng.

För att lyckas med detta krävs det en hel del taktik och planering. I slutändan är det upp till spelarna att välja vilken stil som passar dem bäst, och hur de ska utnyttja sina kunskaper om korten för att nå erfordelig slutpoäng. Samba kräver koncentration och skicklighet, så det är ett perfekt spel för att träna sin strategiska tänkande.

Sambola 2-6 spelare

Sambola

Jonola är en variant av Canasta som kräver att man bygger en Canasta – en samling med sju kort av samma sort. Samba är en annan variant som också tillåter att man bygger Sambas – en samling med sju kort av samma färg som följer efter varandra. Sambola är en kombination av dessa båda spel.

Syftet med spelet är att bygga lönsamma Canastas och/eller Sambas och sedan avsluta spelet genom att mala bort alla kort som man har på handen. Den spelare/lag som har högst poäng när en lönsam slutpoäng har uppnåtts har vunnit spelet.

Mugg regler

Korten blandas och börjar sedan delas ut bland spelarna med siffrorna nedåt. Den som sitter till vänster om givaren har första draget och vänder översta kortet på sin nedåtvända korthög. Om detta kort t.ex. är en fyra, lägger han det framför sig med siffran uppåt.

Om han får en etta, sätter han ner den mitt på bordet, där alla kort (1-15) samlas under spelets gång i nummerföljd. Om en annan spelare har en åtta som översta kortet i sin hög, och en person får en sju eller nio, får den personen lägga detta kort på åtta etc

Vid utspelningen får spelaren även använda det översta kortet i sin hög som ligger på bordet. Om utspelaren har möjlighet att placera sitt kort på flera högar, ska den personen i första hand lägga det på någon av de som redan ligger på bordet, och i andra hand närmast till vänster.

När en spelare har slut på sina först erhållna kort, vänder den personen sin hög som ligger på bordet och fortsätter spelet med de korten.

Om någon gör ett misstag vid läggningen, ropar alla medspelare ”Mugg” samtidigt som varje spelare ger den personen sitt understa kort som placeras på botten av de korten som ligger på bordet. Den som sist har slut på sina kort har förlorat spelet.

Skip bo regler

skip bo

Spelarna bildar sina stamhögar och får maximalt ha fyra hjälphögar. Det finns också fyra gemensamma bygghögar och en gemensam draghög, som man använder för att lägga de kort som blivit över efter utdelningen.

Första spelaren börjar med att ta fem kort från draghögen samtidigt som de vänder upp det översta kortet från sin stamhög. Om det är en etta eller ett Skip-Bo-kort får spelaren starta en bygghög som ska byggas upp i stegar (2, 3, 4, 5 etc). När man når 12 vänder man bort denna bygghög och blanda den in i draghögen igen.

Om man inte längre kan bygga på bygghögarna avslutar man omgången med att placera ett kort i en av sina hjälphögar. Man får bara använda det översta kortet i varje hög.

Jazz

Jazz är ett kortspel för 3 till 7 spelare. Ett kortlek med 52 vanliga kort används, dock utan en eller flera 2:or för att alla ska få lika mycket. Korten delas ut så att alla får lika många. Den som sitter till vänster om givaren börjar med att lägga ut ett kort med framsidan upp.

Övriga spelare följer och lägger ut kort i samma färg (om möjligt, annars kort i annan färg). Den som har lagt ut det högsta kortet tar hem sticket. Denne lägger sedan ut ett nytt kort, som följs av ny giv, osv.

Slav och president

Slav och president

Regler för det här spelet varierar, men vi använder oss av de regler som är kopplade till namnet. Om du vet om andra versioner, får du gärna ge oss ditt bidrag.

Korten delas ut tills alla är slut, och hjärter 3 börjar alltid som den första spelaren. Korten ska läggas i en hög på bordet, och man ska lägga sitt kort högre än det som ligger där redan. Om det redan ligger två 5:or, måste man lägga minst två 6:or.

Om man inte kan eller vill lägga ett kort, får man passa och sluta delta i den rundan. När alla har passat eller ESS lagts, vänds högen bort och den som lade sitt sista kort, börjar den nya rundan.

Den som först blir av med sina kort vinner spelet och blir president i nästa runda. Den som sist blir av med sina kort, blir slav (bonde) och måste ge sina bästa kort till presidenten. Man kan bestämma om 2 eller 3 kort ska bytas mellan de båda.

UNO Extreme

uno extreme

Det är nu dags för den första spelaren att börja och lägga ett kort i ”kasthögen”. Kortet måste vara antingen i samma färg eller av samma valör som det som redan ligger där. Exempelvis så ligger det en röd 7:a i högen – då kan du lägga ett rött kort eller en 7:a i valfri färg. Du kan även kasta ett så kallat specialkort.

Om du inte har något kort som du kan lägga, måste du trycka på knappen på korthållaren. Om korthållaren inte ger dig något kort (bra för dig) är det nästa spelares tur. Om den ger dig ett kort måste du ta det och spelet fortsätter till nästa person.

Som i vanlig UNO måste du skrika UNO! så fort du endast har ett kort kvar. Det ska skrikas ut så fort du lagt till nästsista kort. Glömmer du detta måste du använda korthållaren TVÅ gånger! När en spelare är klar med alla sina kort räknas poängen och man börjar om från början. Om du tycker att det här spelet låter intressant kan du läsa mer om alla UNO regler i vår senaste artikel.

Tvåmanswhist

Följ alltid färgen, men det är helt okej om du väljer att krypa. Trumf behöver inte alltid läggas.

Spelet består av två steg. För det första är det dags att skaffa så bra kort som möjligt. Nästa steg är att försöka få så många stick som möjligt. Om detta låter intressant för dig, kolla in vår senaste guide om tvåmanswhist regler och grundläggande strategi.

Varje spelare får tio-tretton kort. Resten av korten placeras i en hög i mitten av bordet. För att välja trumf, dra ett kort från kortleken.

Svälta räv

Svälta räv

Alla spelare tar det översta kortet från sin hög och lägger det uppvänt på bordet. Om två eller fler av dessa kort har samma färg, är det den spelare som har lagt det högsta av dem som får hela högen.

Dessa kort placeras sedan i den egna högen man har. Men det går inte att hämta kort från en hög som har ett kort i en annan färg överst. Om man tar slut på kortet i sin egen hög, tar man upp den uppvända högen igen och fortsätter spelet. Spelet slutar så snart en spelare har samlat alla kort. Läs mer om Svälta Räv i vår separetguide.

Kasino Regler

Samla in poäng genom att plocka de kort som är öppna på bordet med hjälp av de kort som finns på handen. Få bonuspoäng för flest kort, flest spader, ess, spader 2 och ruter 10. Varje bord och spelare får 4 kort som delas ut två och två.

Plocka upp de kort som matchar värdet av det kort som finns på handen. Om man inte kan plocka något eller några kort från bordet när det är ens tur, måste man lägga ut ett kort istället. När alla har lagt sina kort, delar man ut 4 kort till var och en på nytt. Samla alla korten i en hög istället för att lägga upp dem på hand.

Dam regler

Varje spelare lägger ut sju nedåtvända kort framför sig. De återstående korten hamnar i en hög på bordet. Förhand börjar genom att dra kort från högen. Vill man ha detta kort byter man det ut mot det första i sin rad. Därefter fortsätter man med utbytt kort fram tills man ser ett kort man inte vill ha.

Detta kort kastar man sedan bredvid högen. Spelare på tur har nu möjligheten att plocka upp det slängda kortet eller dra ett nytt kort från högen. Man får bara gå från vänster till höger i kortraden och alla kort ska ligga nedåtvända. Om man väljer att gå hela raden ut måste det sista kortet slängas – även om det är ett bättre kort. Man får alltså inte ångra sig.

Rödskägg Regler

Var spelare får 6 kort och skall därefter i turordning säga hur många sticks de förväntar sig att ta under rundans gång. Den som säger högst antal stick får ha spelet, och alla andras bjudningar räknas inte längre.

För varje stick som tar upp spelaren får de 1 poäng, men om de inte tar de stick som bjudits straffas de med 5 poäng. Till exempel: Spelaren har 12 poäng och bjuder 5 stick, men tar bara 4. Då går de upp 5 och ner 4, vilket ger dem ett plus på 1 och totalt 13 poäng.

Plump regler

Plump

Följ alltid färgerna när du spelar. Om du inte har kort som matchar den färg som lagts får du lägga vilket kort som helst. Om man misslyckas med detta läggs det till en så kallad “plump” i protokollet, vilket är vad spelet kallas.

Att ta ett stick betyder att du har det högsta kortet mellan de som är utlagda, eller att du lagt en färg som ingen annan har. Det är därför smart att ha många kort av samma färg. Ta en närmare titt på Plump regler och strategi och bemästra spelet på nolltid.

Vändåtta regler

Vändåtta

Spelarna får sju kort var och resten placeras på bordet som en plockhög. Det första kortet från högen läggs ut, det bestämmer vilken färg eller valör som ska spelas. Förhanden, den till vänster om given, börjar. De har möjlighet att lägga ett kort som följer färgen på det uppslagna kortet eller ett kort med samma valör, vilket byter färgen.

Om en spelare inte har något som går att lägga får de ta upp max tre kort från plockhögen. Om inget av dessa korten kan läggas, går turen vidare till nästa spelare. Om du tycker att det här spelet låter intressant, kan du kolla in mer information om Vändåtta.

Chicago regler

Chicago

Att börja en omgång Chicago, får varje spelare fem kort. Med dessa kort måste de skapa den bästa handen man kan, som belönas med poäng enligt en poängskala. Man kan byta ut hur många kort man vill, även bara ett åt gången.

Antalet byten är vanligen två till tre, beroende på vad man har kommit överens om från början. När man byter kort, förutom det sista innan utspelet, så ska man berätta för givaren om man har ett par, triss eller stege. Den som har bäst hand får poäng.

Bluffstopp regler

Bluffstopp

Alla spelare har sju kort på hand och resten ligger i en hög på bordet. Förhand lägger ett kort med baksidan upp och säger vilken valör det är. Den som är på tur ska lägga en högre valör i samma färg, och denna process fortsätter tills det högsta kortet är lagt.

Spelarna får inte hoppa över sin tur, och ibland måste man bluffa när man lägger kort. Bluffa innebär att lägga ett kort och säga att man lagt ett annat, vilket ger spelarna möjlighet att bli av med fler kort på handen. Om någon upptäcker att någon bluffar, får den som har blivit upptäckt plocka upp tre nya kort. När en syning har gjorts är det nästa person som ska lägga ut ett kort.

Hjärter regler

Hjärter är ett roligt kortspel för fyra personer. Det finns två mål: antingen att undvika att ta hjärterkort och spader dam eller att försöka sig på månen där man tar alla poängkort. När någon når 100 poäng är spelet över och vinnaren är den som fått minst poäng. Att få så lite poäng som möjligt är det som gäller.

Gin Rummy regler

Gin rummy är ett spännande kortspel för två personer som spelas med en vanlig kortlek utan jokrar. Ess är det lägsta kortet och är värt ett poäng, numeriska kort har sitt angivna värde och knekt, dam och kung har alla ett värde på tio poäng.

Spelet går ut på att samla ihop serier av tre eller fler kort med samma valör eller som bildar en sammanhängande stege av samma färg. När alla kort på handen ingår i serier är det vad som kallas för Gin.

Skitgubbe regler

Skitgubbe

Spelare: 2-4 (många gillar att 3 är bäst). Kort: 52, ingen joker. Varje spelare får 3 kort, resten läggs bland talongen med baksidan uppåt. Kortens värde: ess är högst, tvåor är lägst. Alla färger är lika mycket värda. Ett högre kort slår ett lägre, färg spelar ingen roll.

Skitgubbe kortspel har två rundor. I den första ska man samla på sig kort inför andra rundan – där målet är att bli av med alla kort så fort som möjligt.

Stress regler

Stress

Spelet går ut på att bli av med sina kort så snabbt som möjligt. Varje spelare får halva kortleken och lägger fyra öppna kort framför sig. De två spelarna placerar ett kort mitt på bordet och börjar sedan bygga stegar med hjälp av de fyra öppna korten.

När det saknas kort lägger den ena spelaren ned från sitt eget handkort. Om det finns fler kort av samma valör får spelaren slå ihop dem till en hög. Det är inte nödvändigt att vänta på den andra spelaren, utan man kan lägga både lägre och högre kort på de två högarna som finns på bordet.

Om du letar efter fler intressanta kortspel för två spelare kan du kolla in vår ko

Femhundra regler

Femhundra

Spelaren har två alternativ att välja mellan: att dra ett kort från stacken eller att ta upp hela högen med lagda kort. Om spelaren tar upp högen måste han lägga ut minst tre nya kort – varav minst ett från högen – på bordet, annars får han 100 poängsstraff.

Sedan lägger spelaren ett kort på högen med använda kort så att inte underliggande kort syns. Ingen spelare får kolla vad som ligger i högen.

Genom att ta upp högen måste spelaren lägga ut minst tre kort – varav minst ett från högen – på bordet. Om han inte gör detta får han ett straff på 100 poäng.

När han är klar med sin tur lägger han ett kort på högen med använda kort, så att inte underliggande kort syns. Ingen spelare har tillåtelse att kolla vad som ligger i högen. Kolla kortspel 500 regler och strategitips om du vill veta alla detaljer.

Rulla till toppen